AGB

Firma w regulaminie występuje jako SPRZEDAJĄCY

Zamówienie i płatności

1. Warunkiem zakupu jest złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym, drogą mailową lub telefonicznie.

2. Zamówienie powinno zawierać dokładne dane osobowe klienta, adres dostawy, dwa numery telefonu oraz dokładny opis zamawianej rzeczy.

3. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji klient zobowiązany jest wpłacić zadatek na zamówione meble, w wysokości 300zł (słownie: trzysta zł).

4. Pozostałą kwotę można zapłacić przelewem najpóźniej dzień przed dostawą, bądź w momencie dostawy (gotówka u kierowcy).

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności i uczciwości takiego zamówienia.

6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Dane do przelewu:

ESTETIV s.c.

I.Krasickiego 2

98-400 Wieruszów

BZ WBK 76 1090 1144 0000 0001 3425 7905

8. Do każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy, które określone są w zakładce DOSTAWA na stronie internetowej sklepu. Możliwy jest odbiór własny z naszego magazynu (po wcześniejszym ustaleniu mailowo lub telefonicznie).

 

Realizacja i transport (dostawa)

1. Standardowy czas realizacji zamówień wynosi do 20 dni roboczych, może ulec zmianie w przypadku świąt, lub przerwy wakacyjnej, o czym poinformujemy na stronie www.estetiv.pl

2. Koszt dostawy określony jest w zakładce DOSTAWA, na stronie internetowej sklepu.

3. KOSZT DOSTAWY NIE DOTYCZY WNIESIENIA. Odbiór dostawy oraz wniesienie leży po stronie klienta.

4. Minimum jeden dzień przed dostawą informujemy telefonicznie o przybliżonej godzinie i dokładnym dniu dostawy.

 

Gwarancje, zwroty i reklamacje

1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego od nas bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. W przypadku rezygnacji z zamówienia, prosimy o przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Koszt odbioru zwracanego mebla leży po stronie kupującego.

Formularz znajduje się pod adresem www.estetiv.pl/formularz-zwrotu

2. Wszystkie towary objęte są gwarancją (24 miesiące).

- Wyżej wymienioną gwarancję można odpłatnie rozszerzyć do okresu 36 miesięcy, wysokość dopłaty to 10% wartości zamówienia.

3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady, powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.

Reklamacje prosimy zgłaszać na stronie www.reklamacje.estetiv.pl

4. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy wyrób nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli wyrób posiada uszkodzenia powinien zostać spisany protokół szkody (dotyczy firm kurierskich), lub stosowna adnotacja na dowodzie dostawy (dotyczy dostawy środkami transportu Sprzedającego), w którym będzie opisana szkoda, data i podpis kuriera/kierowcy. Brak adnotacji/protokołu może spowodować zakwalifikowanie reklamacji jako powstałej nie z winy Sprzedającego.

 

Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane są z należytą starannością chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.

2. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

Postanowienia końcowe

1. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronie wyłącznie w celach informacyjnych.

2. Zawartość nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

3. We wszystkich przypadkach nie ujętych w powyższym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ostatnio oglądane - podstrony

Wie ist es möglich, dass hier noch leer ist?
Entdecken Sie jetzt alles unsere Angebote!

Newsletter

Abonnieren Sie unseren Newsletter Und bekommen nur die wichtigsten Informationen.

Zahlungen

In unserem Geschäft bezahlen Sie Online.Schnell und sicher!

pay

Social media

Verfolgen Sie uns auf:

fb-bigyt-big